Обща гражданска отговорност

Всеки е длъжен да поправи вредите

Да Ви държат отговорни за вреди? Изглежда малко вероятно. Но нашият закон е категоричен  - всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Ние рядко си търсим правата в съда. Но светът е глобално село. Практиките от други страни навлизат у нас.

Не чакайте доказателства. За да Ви защити, застраховката трябва да бъде сключена преди да настъпят вредите и преди да получите съдебен иск.

Свържете се с нас

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН
070020041 09.00-18.00 ч.

E-MAIL
contact@marins.bg

ОФИС СОФИЯ
гр. София 1592 ул. Продан Таракчиев 12
тел.: +359 2 446 3520

ОФИС ВАРНА
гр. Варна 9000 ул. Граф Игнатиев 40
тел.: +359 52 818 250