Авария на машини

Машините понякога се чупят

Застраховката срещу рисковете от пожар и природни бедствия е във Вашия риск мениджмънт план. Машините и съоръженията са основен стълб на Вашия бизнес. В хода на операциите производствените средства се повреждат.

Специфичните рискове от повреда и счупване са предмет на застраховка Авария на машини.

Свържете се с нас

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН
070020041 09.00-18.00 ч.

E-MAIL
contact@marins.bg

ОФИС СОФИЯ
гр. София 1592 ул. Продан Таракчиев 12
тел.: +359 2 446 3520

ОФИС ВАРНА
гр. Варна 9000 ул. Граф Игнатиев 40
тел.: +359 52 818 250