Отговорност на превозвача

Допълнителните покрития имат значение

Международният транспорт в Европа е ясно регулиран от CMR Конвенцията. Традиционно застраховката се основава на нея. Като превозвач може да се сблъскате и с други рискове - отговорност за чужди контейнери и ремаркета, нелегални пътници, националното законодателство при каботажен транспорт.

Вашата застраховка Отговорност на превозвача трябва да покрива повече от отговорността по CMR Конвенцията.

Свържете се с нас

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН
070020041 09.00-18.00 ч.

E-MAIL
contact@marins.bg

ОФИС СОФИЯ
гр. София 1592 ул. Продан Таракчиев 12
тел.: +359 2 446 3520

ОФИС ВАРНА
гр. Варна 9000 ул. Граф Игнатиев 40
тел.: +359 52 818 250