Трудова злополука и Отговорност на работодателя

Внимание: задължителна застраховка

Застраховката Трудова злополука с минимална застрахована сума за смърт и трайна загуба на трудоспособност от седем (7)  брутни годишни заплати е задължителна за икономическите дейности с коефициент на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Застраховката Отговорност на работодателя не е задължителна, но трудовото законодателство налага стриктна (безвиновна) отговорност на работодателя, включително за злополуки, причинени от непреодолима сила.

Свържете се с нас

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН
070020041 09.00-18.00 ч.

E-MAIL
contact@marins.bg

ОФИС СОФИЯ
гр. София 1592 ул. Продан Таракчиев 12
тел.: +359 2 446 3520

ОФИС ВАРНА
гр. Варна 9000 ул. Граф Игнатиев 40
тел.: +359 52 818 250